Category Archives: Uncategorized

Kommunalråd tror på vikten att unna sig jam

– Jammet kommer säkert ge många spännande idéer för oss i kommunen att tänka vidare kring. Kanske något vi kan realisera nu eller senare, säger kommunalråd Marina Johansson (s) på besök.

Marina Johansson, kommunalråd (s), besökte jammet på lördagen. Med nyfikna ögon och öron gick hon runt och tittade bland deltagarna.
– Det är kul att det görs något annorlunda. Det verkar roligt för dem som är med, ett roligt sätt att komma fram till nya idéer. Vi behöver annorlunda idéer, hitta nya lösningar på dagens och morgondagens problem. Vi har många stora utmaningar här i Göteborg, miljö, klimat och ekonomi. Jag tror att de här tre dimensionerna ni presenterar här av social, ekonomi och ekologisk hållbarhet är viktiga.
Marina Johansson tycker att staden borde bli bättre på att höra vad medborgarna tycker i alla frågor – alltifrån stadsplanering till skola, kretsloppsfrågor och omsorg.
-Jag tror kanske att fler vill vara med och bidra till utvecklingen av sin stad än tidigare.
Idag lyssnar man mest på medborgarna i efterhand. Mer delaktighet och engagemang skulle ge medborgare en känsla av att bli lyssnade på men också större helhetsbild och öka förståelsen för vissa beslut, tror hon. För att få en mentalt trygg stad krävs det även bra mötesplatser, att kommunikationen flyter.
Göteborg stad arbetar alltmer med att få göteborgarna mer involverade i stadsutvecklingen.
De tio, nyindelade stadsdelarna söker nya metoder för att föra en konstruktiv medborgardialog. Kanske kan sådant som jam vara en metod.
Varför används inte mer kreativa metoder i samhället, tror du?
–        Alla har bråttom, politiker, företag. Vi tar oss inte tid. Vi rutar in oss själva i dagordningar.
Marina Johansson berättar om en härlig informell konferens socialdemokraterna i Göteborg ordnade för ett tag sedan.
-Vad härligt att bara få sitta och fundera fritt! Inte ha en massa punkter att hålla sig till, hade flera deltagare sagt efteråt.
Att delta i en händelse som ett jam tar ju tid konstaterar hon, men hon tror bestämt att det lönar sig på sikt, att man tar igen det senare med de nya lösningar jammet ger.
-Man unnar sig inte att ge sig tid att göra på ett annorlunda sätt. Jag tror man måste bestämma sig: nu gör vi på ett annorlunda sätt.
-Jag tror att denna metod är något vi kan använda oss av. Och idéerna de kommer fram till hoppas jag att vi kan få dem till oss i kommunen och titta på dem och se om det kan ge något. Om idéerna passar in på vårt dilemma.
Hon konkluderar att ska staden bli hållbar måste man fokusera på framtiden: alltså barnen.

Text: Ruth Aniansson

Foto: Emmy Jonsson

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tjänstedesigner på Volvo kom förbi

Fredrik Brynolf, jobbar med tjänsteutveckling på Volvo technology, en nytt område inom fordonsjätten. Han kom förbi jammet på sista dagen och blev imponerad.

Vad tycker du om jammet?

–        Det är jättekul att så många kommit. Det är intressant att se hur ni fått olika människor i olika grupper, och som utvecklat så olika saker på samma tema. (playground, red. kommentar)

Han gillade gruppernas direkta inställning där de gjort intervjuer på stan och byggt prototyper och bekräftade att det liknar hur de jobbar på Volvo.

Fredrik Brynolf hade själv gärna deltagit i jammet, om han inte varit jetlagad efter en global tjänsteutvecklingskonferens i San Francisco förra veckan. På Service Design Global Network träffade han bland annat Sustainability Jam’s initiativtagare Adam Lawrence. Fredrik ser tjänsteutveckling som ett allt ökande fokusområde i samhället.

-Det är oerhört intressant se den här sakta rörelsen från produkt till tjänst. Förr till exempel köpte alla sin matkasse på ICA, men nu kan du få din matkasse hemskickad med färdiga recept.

En bra lösning för stressade småfamiljer påpekar han.

-Förr var produkten det man sålde och tjänsten en liten del. Nu säljer man mer tjänsten och produkten ingår i det.

Volvos tjänsteutveckling är i startgroparna och Fredrik är imponerad av den breda bakgrunden bland deltagarna på jammet och säger att man på Volvo jobbar med att bli mer multidimensionella.

Skulle ni kunna ta med er något härifrån?

Det känns som ni har god stämning här och god kultur.

Han skyndar vidare men avslutar med: Jag hoppas jag kan vara med nästa år.

Text: Ruth Aniansson

Foto: Eva-Karin Fredriksson

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Participants 4


Anna Martinez, Göteborg
Devoloping sustainability tourism at Västsvenska turistrådet
– It’s amazing how workable ideas can be created when a group of people meet under 48 hours! From idea to business plan to a workable product. Many people don´t even achieve this during five years, or even a lifetime!

Anna Risell, Göteborg
Studying arcitecture
Part of a think tank, Super sustainable at the architecture firm Kjellgrenkaminsky
– This is like a storm of creative ideas and thoughts, really inspiring to be a part of. What’s inspiring is to get all different perspective from different fields. It’s interesting how to make sustainability to an everyday aspect and something concrete, a part of an everyday pattern of thoughts.

Satu Hamed, Varkaus, Finland
Master student in business design at HDK, Göteborg
Working part-time at company CAD-quality Finland Oy doing marketing and projects
– It’s been very interesting, it is not only about the group work, a very essential thing is to get different views on sustainable things and actually other things too. It’s learning with a team but also personal development and group work experience. Listening and compromises is a big thing. Everybody is so eager to do things, more than it often is. The groups are actually a bit too big, four people would be good. With six now we have to use a glas to decide who’s to speak.
How did you hear about the jam?
I accidently saw an add at school pinbord decided to go with a friend.

Anneli Selvefors, Göteborg
PhD student in design for sustainable behavior at Chalmers university of technology
-It’s been very inspiring and very intense. There are so many different people from different backgrounds and different thoughts and ideas about sustainability.
How did you hear about the jam?
I was contacted by organizer Anton who said “You have an interesting profile, you should join us.”
What does sustainability mean to you?
My philosophy is that sustainability is not only what resources we use, but what kind of relation we have to nature and all life.

Klara Hansson, Göteborg
Running her own firm Gemeko pushing for sustainability
-An eye-opener of things I already knew. You need to be reminded again, again and again. of some things. The different steps for a process and how a group work. The work process here is super cool. Once we found our mutual goal in the group, the process really took off.
How did you hear about the jam?
I was at the thinktank Supersustainability and heard about it.
What does sustainability mean to you?
Surplus. Not just making something a little bit better, but getting a surplus. Humanity can create more. A material and social surplus. My vision of sustainability is a world where we are not only using resources but also creating resources. Can be music, poetry etc.

Leave a comment

Filed under Participants, Uncategorized