Kommunalråd tror på vikten att unna sig jam

– Jammet kommer säkert ge många spännande idéer för oss i kommunen att tänka vidare kring. Kanske något vi kan realisera nu eller senare, säger kommunalråd Marina Johansson (s) på besök.

Marina Johansson, kommunalråd (s), besökte jammet på lördagen. Med nyfikna ögon och öron gick hon runt och tittade bland deltagarna.
– Det är kul att det görs något annorlunda. Det verkar roligt för dem som är med, ett roligt sätt att komma fram till nya idéer. Vi behöver annorlunda idéer, hitta nya lösningar på dagens och morgondagens problem. Vi har många stora utmaningar här i Göteborg, miljö, klimat och ekonomi. Jag tror att de här tre dimensionerna ni presenterar här av social, ekonomi och ekologisk hållbarhet är viktiga.
Marina Johansson tycker att staden borde bli bättre på att höra vad medborgarna tycker i alla frågor – alltifrån stadsplanering till skola, kretsloppsfrågor och omsorg.
-Jag tror kanske att fler vill vara med och bidra till utvecklingen av sin stad än tidigare.
Idag lyssnar man mest på medborgarna i efterhand. Mer delaktighet och engagemang skulle ge medborgare en känsla av att bli lyssnade på men också större helhetsbild och öka förståelsen för vissa beslut, tror hon. För att få en mentalt trygg stad krävs det även bra mötesplatser, att kommunikationen flyter.
Göteborg stad arbetar alltmer med att få göteborgarna mer involverade i stadsutvecklingen.
De tio, nyindelade stadsdelarna söker nya metoder för att föra en konstruktiv medborgardialog. Kanske kan sådant som jam vara en metod.
Varför används inte mer kreativa metoder i samhället, tror du?
–        Alla har bråttom, politiker, företag. Vi tar oss inte tid. Vi rutar in oss själva i dagordningar.
Marina Johansson berättar om en härlig informell konferens socialdemokraterna i Göteborg ordnade för ett tag sedan.
-Vad härligt att bara få sitta och fundera fritt! Inte ha en massa punkter att hålla sig till, hade flera deltagare sagt efteråt.
Att delta i en händelse som ett jam tar ju tid konstaterar hon, men hon tror bestämt att det lönar sig på sikt, att man tar igen det senare med de nya lösningar jammet ger.
-Man unnar sig inte att ge sig tid att göra på ett annorlunda sätt. Jag tror man måste bestämma sig: nu gör vi på ett annorlunda sätt.
-Jag tror att denna metod är något vi kan använda oss av. Och idéerna de kommer fram till hoppas jag att vi kan få dem till oss i kommunen och titta på dem och se om det kan ge något. Om idéerna passar in på vårt dilemma.
Hon konkluderar att ska staden bli hållbar måste man fokusera på framtiden: alltså barnen.

Text: Ruth Aniansson

Foto: Emmy Jonsson

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s